Історія створення журналу

2005

У 2005 році було засновано Харківську обласну громадську організацію «Культура Здоров’я» (ХОГОКЗ).

2010

За сприяння «Культури Здоров’я» в 2010 році було засновано Scientific Research Institute KRPOCH (науково-дослідний інститут) та Social and Psychological Center KRPOCH (соціально-психологічний центр). Метою організацій є впровадження в практику передових досягнень сучасної освіти та науки, а також реалізація соціально спрямованих програм і проектів.

2011

На базі громадської організації «Культура Здоров’я» в 2011 році було створено видавництво «ХОГОКЗ», яке спільно з Scientific Research Institute KRPOCH почало здійснювати публікацію інформаційно-освітніх та методичних матеріалів: монографій, збірників наукових статей, матеріалів наукових конференцій тощо. На сьогодні у видавництві «ХОГОКЗ» вже опубліковано більше 1 000 наукових праць дослідників з різних країн світу.

Громадська організація «Культура Здоров’я» щороку проводить низку міжнародних наукових конференцій: «Актуальні питання освіти і науки», «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця». Щорічно в цих заходах беруть участь представники з-понад 100 університетів різних країн — України, Канади, Аргентини, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Чеської Республіки, Південної Африки, Білорусі, Казахстану та ін.

2012

У 2012 році видавництво «ХОГОКЗ» отримало можливість присвоювати всім матеріалам, які вийшли у світ, унікальні ідентифікатори цифрового об’єкта — DOI. Як офіційний реєстратор DOI в Україні видавництво «ХОГОКЗ» починає співпрацю з науковцями та вітчизняними фаховими журналами, надаючи їм допомогу в оформленні DOI.

Видавництво «ХОГОКЗ» наразі є офіційним членом Publishers International Linking Association, Inc. (Міжнародної асоціації видавничої цитованості, PILA), Crossref.

2017

2017 року видавництвом «ХОГОКЗ» разом із польським видавництвом ANAGRAM було засновано міжнародне інформаційне агентство PROK та вперше в Україні видано міжнародний збірник наукових статей.

2018

З 2018 року громадська організація «Культура Здоров’я» та видавництво «ХОГОКЗ» розпочали співпрацю з компанією Simcord Information Services (Латвія). Цього ж року за підтримки Simcord Information Services було ініційовано видання Міжнародного журналу освіти і науки (IJES), орієнтованого на публікацію статей, які висвітлюють результати міжнародної співпраці України в освітній, економічній та правовій сферах. Згодом було організовано обов’язкову розсилку друкованої версії журналу до провідних українських та міжнародних бібліотек і університетів.

2019

Сьогодні Міжнародний журнал освіти і науки (IJЕS) представлено у понад 10 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах: Google Scholar, Publons, Index Copernicus International, Directory of Open Access Journals, Core, Crossref System (USA) та ін.

Ведеться активна діяльність з підготовки журналу до включення в бази Web of Science та Scopus.

Головною місією журналу є висвітлення результатів наукових досліджень в освітній, економічній, правовій галузях, а також сприяння міжнародній співпраці вчених за напрямом розвитку цифрової економіки.

До складу редакційної колегії журналу увійшли найбільш авторитетні вчені з різних країн у сферах освіти, економіки і права.

Всі статті, які друкуються в Міжнародному журналі освіти і науки (IJЕS), знаходяться у відкритому доступі (Creative Commons Attribution License).

Ми вдячні всім авторам і читачам Міжнародного журналу освіти і науки (IJЕS) та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

Ми вдячні всім авторам і читачам Міжнародного журналу освіти і науки (IJЕS) та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

З повагою
головний редактор
Юрій Мельник