Загальні вимоги

Подаючи рукопис до редакції Міжнародного журналу освіти і науки (IJES), автор підтверджує, що стаття не була опублікована раніше і не знаходиться на розгляді для публікації в інших виданнях; а також погоджується з тим, що вона не буде опублікована в іншому місці в тій же формі англійською або будь-якою іншою мовою.

Вимоги до технічного оформлення тексту статті:

Текстовий редактор
MS Word
Формат сторінки
A4
Поля документа
2 см
Шрифт
Times New Roman
Розмір шрифту
14 pt
Міжрядковий інтервал
1,5
Абзацний відступ
1 см
Мова
Англійська, українська, російська
Обсяг
12-20 сторінок
Символи
лапки «…»,
дефіс (-), тире (–),
апостроф (’)
Ілюстрації, схеми, таблиці
розміщуються в тексті та додатково надсилаються у вигляді окремих файлів у форматах: JPG, MS Word
Вирівнювання тексту
по ширині, без переносів, без колонтитулів, без нумерації сторінок

Вимоги до структури статті

Стаття, яка подається до публікації, повинна мати таку структуру:

  • Загальна інформація
  • Анотація
  • Текст
  • Подяки
  • Джерело фінансування
  • Література
  • Інформація про автора/авторів

Звертаємо увагу авторів на те, що:

Переклад будь-якої частини тексту статті засобами онлайн-сервісу (типу Google Translate, Yandex, Promt та ін.) категорично забороняється.