Інформація про журнал

Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) – це видання, орієнтоване на публікацію статей про наукові дослідження в економіко-правовій сфері, новітні технічні розроблення в сфері застосування IT-технологій і блокчейну, перспективні інноваційні проекти з міжнародного співробітництва України. Тематичні випуски журналу присвячені науковим конференціям, які проходять не тільки в Україні, але й за її межами.

Усі статті, що друкуються в IJЕS, знаходяться у відкритому доступі (згідно з ліцензією Creative Commons Attribution License), надаючи можливість копіювати, розповсюджувати, редагувати контент статей в межах норм чинного законодавства. Друкований примірник журналу розсилається до провідних бібліотек та університетів. Це позитивно впливає на індекс цитування автора та позицію його університету в міжнародних рейтингах.

Міжнародна Редакційна Колегія IJES складається з авторитетних вчених у галузях освіти, психології, економіки та охорони здоров’я. Ми гарантуємо належний рівень дотримання етики публікацій та захисту авторських прав на всіх етапах розгляду матеріалів.

Журнал має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації Міністерства юстиції: КВ № 23568-13408 Р.

IJES включено до міжнародної бази даних The ISSN International Centre (France): ISSN: 2618-0553 (Print); ISSN: 2618-0561 (Online).

Місія журналу

Місія IJES — висвітлення результатів міжнародної співпраці України в економіко-правовій сфері, а також рецензування наукових розроблень та їх упровадження в практику.

Журнал представлено в понад 10 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах, серед них: Crossref System (USA), Le Centre international de l'ISSN (France), CORE (United Kingdom), Scilit (Switzerland), Index Copernicus International (Poland), Road, Publons та ін.

Розпочато підготовку журналу до включення його в бази: Web of Science, Scopus.

Засновники та редактори журналу

Кудь Александр Александрович.
Засновник:
Кудь Александр Александрович
Мельник Юрій Борисович
Засновник та головний редактор:
Мельник Юрій Борисович
Пипенко Ірина Сергіївна
Технічний редактор:
Пипенко Ірина Сергіївна

Створення журналу ініційовано та підтримується:

  • Simcord Information Servises, Латвійська Республіка
  • Міжнародне Інформаційне агентство PROK, Латвійська Республіка – Україна;
  • Харківська обласна громадська організація «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я», Україна;

Журнал видається:

Харківська обласна громадська організація «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я», Україна (Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК № 4387, 10.08.2012).

ХОГОКЗ є офіційним членом Publishers International Linking Association, Inc., Crossref (USA).

Періодичність:
4 номери на рік
Версії видання:
Print, Online
Мова журналу:
англійська, українська
Друк журналу:
кольоровий