Інформація про журнал

Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) – це видання, орієнтоване на публікацію наукових досліджень в освітній, економічній та правовій сферах, висвітлення новітніх теоретичних і технічних розробок у сфері застосування інноваційних технологій (зокрема, блокчейну), а також перспективних інноваційних проектів із міжнародної співпраці України. Окремі тематичні випуски журналу присвячені міжнародним науковим конференціям.

Усі статті, що друкуються в IJЕS, знаходяться у відкритому доступі згідно з ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), надаючи можливість копіювати, розповсюджувати, редагувати контент статей в межах норм чинного законодавства. Друкований примірник журналу розсилається до провідних бібліотек та університетів. Це позитивно впливає на індекс цитування автора та його позицію в міжнародних рейтингах.

Міжнародна редакційна колегія журналу складається з авторитетних вчених у галузях освіти, економіки та права. Ми гарантуємо належний рівень дотримання етики публікацій та захисту авторських прав на всіх етапах розгляду матеріалів.

Журнал має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації Міністерства юстиції: КВ № 23568-13408 Р.

Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) включено до міжнародної бази даних
Le Centre international de l'ISSN (France): ISSN: 2618-0553 (Print); ISSN: 2618-0561 (Online).

Місія журналу

Місія IJES — висвітлення результатів наукових досліджень в освітній, економічній, правовій галузях, а також сприяння міжнародній співпраці вчених за напрямом розкриття питань трансформації суспільних відносин із використанням цифрових технологій.

Журнал представлено в 20 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах, серед них: Crossref System, Google Scholar (США); ISSN, ROAD (Франція); EndNote (Велика Британія); Publons (Нова Зеландія); Scilit (Швейцарія); OpenAIRE (Норвегія); Index Copernicus International (Польща); DRJI (Індія); RSCI (Росія); OUCI, V.I. Vernadskiy National Library of Ukraine (Україна) та ін.

До того ж журнал IJES проіндексовано в Основному списку журналів ICI ICV 2020: 88.80.

Ведуться роботи із включення журналу в бази: Web of Science, Scopus.

Засновники та редактори журналу

Кудь Александр Александрович.
Засновник:
Кудь Александр Александрович
Мельник Юрій Борисович
Головний редактор:
Мельник Юрій Борисович
Пипенко Ірина Сергіївна
Технічний редактор:
Пипенко Ірина Сергіївна

Створення журналу ініційовано та підтримується:

  • Simcord Information Servises, Латвійська Республіка
  • Харківська обласна громадська організація «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я», Україна.

Журнал видається:

Харківська обласна громадська організація «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я», Україна (Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК № 4387, 10.08.2012).

Харківська обласна громадська організація «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я» є офіційним членом Publishers International Linking Association, Inc., Crossref (USA).

Періодичність:
4 номери на рік
Версії видання:
Print, Online
Мова журналу:
англійська, українська,
російська.
Друк журналу:
кольоровий