Міжнародна індексація журналу

Журнал представлено в таких міжнародних наукометричних базах даних,
репозиторіях та пошукових системах
Логотип
Індексація
Статус
Сертифікат
Подано заявку
Подано заявку

Сайт журналу IJES інтегровано з сайтом репозиторія видавництва «ХОГОКЗ», який розміщено на платформі DSpace.