процес рецензування

Обов’язки та відповідальність редакторів

Під час прийняття рішення про публікацію головний редактор повинен консультуватися із заступником головного редактора, членами редакційної колегії, а також із рецензентами.

Редактори об’єктивно оцінюють інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вірувань, етнічного походження, громадянства або політичного світогляду автора/авторів. Вони не повинні розголошувати інформацію про представлений на розгляд рукопис третім особам, за винятком автора та потенційних рецензентів, а також в окремих випадках членів редакційної колегії журналу, якщо це необхідно. Крім цього, редактори докладають усіх зусиль для того, щоб забезпечити чистоту процесу рецензування, коли особистість автора невідома рецензенту і навпаки.

Потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за роз’ясненням незрозумілих фахових питань, які відповідають тематиці журналу, надіславши листа електронною поштою на адресу редколегії: [email protected].

Обов’язки та відповідальність рецензентів

Рецензенти Міжнародного журналу освіти та науки (IJES) виконують роботу на цілком добровільних засадах. Рецензенти мають право на свій розсуд відмовитися від рецензування конкретних рукописів, якщо, наприклад, їх завантаженість або інші зобов’язання не дозволяють підготувати рецензію вчасно. Вони також не повинні рецензувати рукопис, якщо їх наукова кваліфікація не відповідає напряму представленого у статті дослідження.

Будь-які рукописи під час процесу рецензування повинні розглядатися як конфіденційні документи, і ознайомлення з ними або обговорення їх з іншими особами має здійснюватися виключно з дозволу редакції журналу.

Рецензенти повинні проявляти максимальну об’єктивність, давати детальну та конструктивну оцінку, чітко аргументувати свою думку, обґрунтовувати власні рекомендації.

Порядок розгляду рукописів

Всі рукописи, подані до публікації в Міжнародному журналі освіти і науки (IJES), повинні пройти процес рецензування.

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

Розгляд статті одним із членів редакційної колегії («single-blind review» — рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

Розгляд статті незалежним експертом у відповідній сфері знань (використовується двостороннє «сліпе» рецензування «double-blind review» — ні автор, ні рецензент не знають одне одного).

Всі матеріали статті оцінюються за такими критеріями: оригінальність, інноваційність, значення результатів для досліджуваної сфери, грамотність, методологія, виконання вимог до рукописів.


Для проходження процедури рецензування авторам необхідно підготувати рукописи у такий спосіб, щоб вони не видавали особистість автора. Подавати матеріал необхідно двома окремими файлами: титульна сторінка, яка містить відомості про автора/авторів, і рукопис без жодних подробиць про авторство.

Процес оцінки статей

Усі рукописи спочатку розглядаються редакторами для оцінки їх відповідності тематиці та вимогам журналу. Незавершені матеріали або рукописи, які не відповідають цим вимогам, повертаються автору/авторам з пропозиціями щодо коригування. Про результати розгляду рукопису автори будуть повідомлені за допомогою відповідного листа.

Головний редактор або редактор читає кожен отриманий рукопис і призначає один із трьох рівнів пріоритету:

1

рукопис надсилається рецензентам негайно;

2

рукопис повертається автору/авторам з пропозиціями для коригування представлених даних;

3

рукопис
відхиляється.

Редактори аналізують переглянутий рукопис. Якщо рукопис відповідає вимогам журналу, він надсилається двом (або більше) рецензентам для аналізу та статистичному редактору, якщо у ньому містяться числові дані. Попередній процес оцінки зазвичай триває 3 тижні.

Авторська угода

Після отримання позитивного рішення про прийняття статті на розгляд, автор/автори повинен/повинні заповнити, підписати та надіслати до редакції журналу Авторську угоду. У такий спосіб автори підтверджують оригінальність статті, авторство, передання прав. Окрім того, заповнивши Авторську угоду, автор дає згоду на обробку персональних даних згідно з чинним законодавством.

Звертаємо увагу авторів на те, що заповнену Авторську угоду необхідно щонайшвидше надіслати до редакції задля прискорення процесу редакційної обробки рукопису.

Конфлікт інтересів

Після отримання позитивного рішення про прийняття статті на розгляд автор/автори заповнює/заповнюють Декларацію конфлікту інтересів.

Автори повинні надати редакції інформацію про існування будь-яких фінансових домовленостей із компаніями або їх окремими представниками, які можуть бути пов’язані з тематикою статті. Редакція журналу наполягає на тому, щоб автори статей не мали фінансових відносин із компанією (або її конкурентом), яка виробляє продукт, обговорюваний у статті. Політикою журналу також передбачено, щоб рецензенти, асоційовані редактори та редакційна колегія в листі до головного редактора вказували на наявність будь-яких відносин, які могли б призвести до конфлікту інтересів у зв’язку з розглянутим рукописом.

Сертифікати

Сертифікація членів редакційної колегії та рецензентів

Усі члени редакційної колегії журналу IJES проходять процедуру сертифікації та отримують Сертифікат редактора.

Усі рецензенти журналу IJES проходять процедуру сертифікації та отримують Сертифікат рецензента.