РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ ОСВІТИ І НАУКИ (IJES)

Загальні принципи редакційної політики журналу

General principles Ijes General principles Ijes

Загальні принципи
редакційної політики журналу

Редакційна політика журналу базується
на таких принципах:

 • об’єктивності під час відбору статей;
 • високої якості наукових публікацій;
 • неупередженості в рецензуванні статей;
 • гарантованого дотримання авторських
  і суміжних прав.

Проблематика

Проблематика

Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) публікує оригінальні статті про результати наукових досліджень в економіко-правовій сфері, новітні технічні розробки в галузі застосування інноваційних технологій (зокрема, блокчейну), а також перспективні інноваційні проекти з міжнародного співробітництва України. Більше (гіперпосилання на сторінку «Інформація про журнал»)

Більше
Industry problems Ijes Industry problems Ijes

Етапи розгляду рукопису

Приймається
Рецензується
Індексується
Публікується

Процес рецензування

Review process Ijes Review process Ijes

Процес рецензування

Усі рукописи, подані до публікації в журналі, повинні пройти процес рецензування. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно згідно з принципом double-blind (подвійне сліпе рецензування), який передбачає, що рецензенти та особистості авторів приховані одне від одного протягом усього процесу рецензування.

Більше

Ставлення до плагіату

Редакція журналу вважає, що використання ідей та робіт інших науковців без належного цитування є неправомірною та незаконною діяльністю.

Копіювання будь-якої частини тексту з чужої публікації, а також із власних раніше опублікованих робіт без належного цитування вважається плагіатом. Редакція залишає за собою абсолютне право відхилити процес розгляду поданого рукопису, якщо він містить невеликі або значні запозичення з інших публікацій без належного цитування, та може скасувати публікацію за скаргою про виявлений плагіат.

Розглядаючи справи про можливі порушення, редакційна колегія журналу керується рекомендаціями, розробленими Комітетом з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics (COPE)). Журнал веде статистичний облік усіх випадків наукової несумлінності, особливо порушень етичних принципів у наукових публікаціях.

Політика відкритого доступу

Редакція журналу забезпечує відкритий доступ до його змісту, керуючись принципом, що результат дослідження, який розміщується у вільному для громадськості доступі, сприяє глобальному обміну знаннями та досвідом.

Доступ до статей, розміщених на сайті журналу, є безкоштовним для всіх користувачів та установ, які вони представляють. Користувачам дозволяється переглядати, зберігати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, здійснювати пошук або посилатися на повні тексти статей, а також використовувати їх для будь-яких правомірних цілей без попередньої згоди автора чи видавця. Це положення відповідає визначенням відкритого доступу та рекомендаціям, які були сформульовані в Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative).

Архівування

Архівування

Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту у світових бібліотеках та інформаційних центрах, що гарантує довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.

Частота публікації

4 номери на рік

Друкований варіант Міжнародного журналу освіти і науки (IJES) безкоштовно надсилається до бібліотек по всій території України та за кордон.

Видавнича етика

Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) дотримується високих стандартів етики наукових публікацій.

Кодекс етики наукових публікацій журналу об’єднує та розкриває загальні принципи і правила, якими повинні керуватися у своїх взаєминах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі та читачі.

Умови ліцензування

Умови ліцензування

Усі статті журналу знаходяться у відкритому доступі, тому розповсюджуються згідно з ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) яка дозволяє необмежене використання, поширення та копіювання будь-якими засобами, що забезпечують належне цитування цієї оригінальної статті.

Політика взаємодії журналу з авторами

У взаємодії з авторами редколегія Міжнародного журналу освіти і науки (IJES) керується наступними правилами:

 • здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення якості матеріалів, що представлені та підлягають опублікуванню;
 • забезпечувати дотримання встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування чи скасування рішень, прийнятих редакцією;
 • обов’язково інформувати автора рукопису про прийняття статті до друку або про необхідність її доопрацювання, а також про відхилення статті;
 • подавати аргументований опис експертної оцінки представленої до друку статті.

Політика взаємодії журналу з рецензентами

У взаємодії з рецензентами редакція Міжнародного журналу освіти і науки (IJES) дотримується таких правил:

 • надавати рецензентам інструкції й рекомендації з рецензування рукописів;
 • забезпечувати рецензентів системою перевірки ступеня оригінальності статті;
 • гарантувати рецензентам конфіденційність;
 • залишати за рецензентами можливість (право) відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови (окрім встановленого конфлікту інтересів);
 • розглядати рецензування як невід’ємну частину оцінювання наукової публікації, що підтверджує високу якість наукових статей.

Рецензування передбачає роботу з рецензентами-експертами журналу, які є визнаними фахівцями з тематики дослідження статті. Для цього редакція, окрім членів редколегії, співпрацює з широким колом науковців із різних країн світу. Стаття приймається до друку лише після її обговорення на засіданні редколегії журналу, за умови позитивної рецензії рецензента та підтримки більшістю членів редколегії. Позитивна рецензія не є гарантією публікації статті.


Звертаємо увагу авторів на те, що плата за публікацію не стягується.

Крім того, автори повинні розуміти, що редакція не може негайно надрукувати всі статті, які до неї надходять. Перелік статей та черговість їх розміщення в журналі визначаються редакційною радою.