Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект

Author`s Contribution:

Кудь А. А. 1, 2, 3 ABDEFG
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Simcord Information Services SIA, Латвія
  • Simcord LLC. Technologies, Україна
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Received: 30.07.2020Accepted: 24.08.2020Published: 29.08.2020
Background and aim of study
Сучасні умови проривних цифрових технологій продовжують породжувати нові явища та феномени. Одними з них стали віртуальні активи в усьому різноманітті своїх видів, середовищ існування тощо. Встановлено, що на сьогодні не існує чіткого розуміння віртуальних активів та усталеної класифікації, а термінологічний апарат потребує уточнень в економікоправовому аспекті. Мета дослідження: на підґрунті вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі та становлення сучасного термінологічного апарату охарактеризувати феномен віртуальних активів у економіко-правовому аспекті.
Research methods
Для дослідження феномену віртуальних активів у економіко-правовому аспекті використано комплекс теоретичних методів: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів.
Results
Вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі дозволило виокремити ключові ознаки віртуального активу; класифікувати суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру в сфері застосування віртуальних активів, а також обґрунтувати взаємозв’язок та взаємодію між цими суб’єктами (“постачальники послуг” – “споживачі послуг”). На підґрунті визначення критерію “похідність від первинного активу” та з урахуванням об’єктивних властивостей кожного виду віртуального активу й способів їх застосування нами запропонована така класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру: токенізований актив і криптоактив. Запропонований сучасний термінологічний апарат сфери застосування віртуальних активів містить такі терміни та їх визначення: система обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, розподілений реєстр, токен розподіленого реєстру, ідентифікатор, токенізований актив, цифровий актив, первинний актив, криптоактив, користувач системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, постачальник послуг, споживач послуг.
Conclusion
Використання різноманітних методів дослідження дозволили виокремити ключові ознаки віртуального активу й здійснити класифікацію суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру та обґрунтувати взаємозв’язок і взаємодію між цими суб’єктами у сфері застосування віртуальних активів. Запропоновані класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру та сучасний термінологічний апарат із характеристикою сутності основних понять проблеми дослідження
Keywords
віртуальний актив, токенізований актив, цифровий актив, криптоактив, ідентифікатор, технологія, розподілений реєстр
Copyright
© 2020 Кудь А. А. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 10.26697/ijes.2020.3.3; УДК 33.053.22-028.63:[330+340]-023.4
Information about the authors
Кудь Александр Александрович (Автор-Кореспондент) – https://orcid.org/0000- 0001-5753-7421; [email protected]; Засновник та директор, Simcord Information Services SIA, Рига, Латвія; Засновник та Генеральний директор, Simcord LLC. Technologies; аспірант, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Харків, Україна.