The Choice of Treatment in Various Ages Patients With Myasthenia Against to Immuneresistance Parameters (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Бойко В. В. 1, 2 DE
Клімова О. М. 1 BD
Лавінська О. В. 1 BD
Дроздова Л. А. 1 BD
Мінухін Д. В. 2 ABCDEFG
Євтушенко Д. О. 2 DEF
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України” (ДУ “ІЗНХ” ім. В. Т. Зайцева НАМНУ), Харків, Україна
  • Харківський національний медичний університет (ХНМУ), Україна
Received: 01.09.2019Accepted: 23.09.2019Published: 29.09.2019
Background and aim of study
Міастенія – захворювання, характеризується патологічною м’язовою слабкістю і підвищеною стомлюваністю різних груп м’язів і прогресуючим типом перебігу. Мета дослідження: з’ясувати діагностичної значущості вмісту прозапальних цитокінів, репертуару автоантитіл і характеру експресії кластерів диференціювання CD при різних клінічних фенотипах міастенії для вибору тактики лікування.
Research methods
Досліджено патогенетичну роль антитіл до нікотинових ацетилхолінових рецепторів (нАХР) та специфічних антинуклеарних антитіл (ANA) до певних ядерних структур, експресію кластерів диференціювання клітин і концентрацію цитокінів в механізмах формування різних фенотипів автоімунної міастенії
Results
Максимальний рівень антитіл до 1-субодиниці нАХР виявлено у пацієнтів з гіперплазією тимусу (МГ). При міастенії на тлі тимом (МТ) виявлено наявність нових молекулярних мішеней автоімунної агресії антитіл (ANA) до структур, які беруть участь в мітотичному поділі клітин: до центромер, до центромерного білку F, центросомного білку ахроматинового веретена NuMa. У пацієнтів з міастенією без ураження тимусу (М) виявлено зниження субпопуляції клітин СD4+СD28+, що, вочевидь, перешкоджає костимулючому сигналінгу відносно інших клітин та індукує взаємодію між Т- і В-клітинами при розвитку автоімунної відповіді до багатьох тимусзалежних антигенів. В групі МГ виявили багаторазове зниження субпопуляції регуляторних Т-лімфоцитів СD4+СD25+, які здатні пригнічувати розвиток автоімунних процесів.
Conclusion
Вибір тактики лікування хворих при різних клінічних фенотипах міастенії повинен проводитись з урахуванням спрямованості зміни показників імунорезистентності – наявності специфічних ААТ, коливань цитокінового профілю та зміни експресії клітинних рецепторів та залежно від віку пацієнтів.
Keywords
міастенія, автоантитіла, нікотиновий ацетилхоліновий рецептор, кластери диференціювання, цитокіни
Copyright
© 2019 Бойко В. В., Клімова О. М., Лавінська О. В., Дроздова Л. А., Мінухін Д. В., Євтушенко Д. О. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 10.26697/ijes.2019.3.4; УДК 616.74-009.17-08:577.27
Information about the authors
Бойко Валерій Володимирович – https://orcid.org/0000-0002-3455-9705; доктор медичних наук, професор, ХНМУ; директор, ДУ “ІЗНХ” ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. Клімова Олена Михайлівна – https://orcid.org/0000-0002-4007-6806; доктор біологічних наук, професор, ДУ “ІЗНХ” ім. В. Т. Зайцева НАМНУ, Україна. Лавінська Олена Володимирівна – https://orcid.org/0000-0001-5813-3656; кандидат біологічних наук, н.с, ДУ “ІЗНХ” ім. В. Т. Зайцева НАМНУ, Україна. Дроздова Лариса Анатоліївна – https://orcid.org/0000-0001-9678-4046; кандидат біологічних наук, с.н.с., ДУ “ІЗНХ” ім. В. Т. Зайцева НАМНУ, Україна. Мінухін Дмитро Валерійович – https://orcid.org/0000-0003-3371-1178; кандидат медичних наук, доцент, ХНМУ, Україна. Євтушенко Денис Олександрович (Автор-Кореспондент) – https://orcid.org/0000- 0003-1941-7183; [email protected]; доктор медичних наук, професор, ХНМУ, Україна.