Foreign Experience of Professional Development of Future The Aviation Industry Managers

Author`s Contribution:

Саркісова Олена 1 E
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна
Background and aim of study
Наразі в умовах інтенсифікації всіх сфер світової життєдіяльності особливого значення набуває професійне становлення фахівця. Важливою особливістю сучасності є зростання взаємозалежності економік різних країн, взаємоінтеграція, розвиток економічних відносин, глобальна інформатизація та швидкий розвиток культурного взаємообміну між країнами та туризму. Важливим напрямом конкурентоздатності будь-якого підприємства є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних швидко пристосовуватися до швидкоплинних умов сьогодення. Метою даної роботи є вивчення питання щодо професійного становлення менеджерів авіаційної галузі з урахуванням досвіду деяких закордонних університетів.
Results
Професійне становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі відбувається під час навчання у закладі вищої освіти, в процесі навчальної діяльності. Професійна підготовка повинна сформувати такого фахівця, який би зміг задовольняти вимоги працедавців, що можливо за умови погодження теорії та практики. Наразі, ефективну підготовку менеджерів авіаційної галузі здійснює велика кількість європейських країн, в число яких входить: Литва, Латвія, Чехія, Польща, Німеччина, Туреччина (а саме Стамбул), Іспанія, Андорра та ін. Підготовка в цих країнах здійснюється на основі подвійної (бінарної) системи освіти, в межах якої поряд з університетами існують спеціалізовані неуніверситетські сектори вищої освіти. Достатньо ефективною є система “короткої професійної” вищої освіти, яка на відміну від вітчизняних коледжів, пропонує більш інтенсивне навчання в справжньому закладі вищої освіти, але протягом малого проміжку часу, до трьох років. Так, наприклад, в Університеті інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві (Польща) на факультеті авіаційного менеджменту після закінчення чотирьох семестрів навчання студенти проходять навчальну практику в одному з міжнародних аеропортів, де на практиці мають можливість ознайомитись із менеджментом в галузі авіації. Після проходження навчальної практики майбутні фахівці мають написати дипломну бакалаврську роботу зі своєї спеціальності. Також студенти мають можливість отримати престижний сертифікат IATA, який є найбільш впливовішим документом на ринку авіаперевезень, що підтверджує кваліфікацію працівника, завдяки проходженню безкоштовних курсів в рамках навчання IATA. У столиці Іспанії, Барселоні, у школі соціальних наук Кастельдефельсу бакалаврів з авіаційного менеджменту готують упродовж 6 семестрів (3-х років), та на 4-й рік навчання надається 2 кредити, коли студентів приєднують до аеропорту для практичного навчання. У Туреччині існує багато університетів, що мають факультети чи школи авіаційного менеджменту та готують менеджерів цивільної авіації, наприклад, Середземноморський Карпасскій університет, університет Озйегин, Стамбульський університет Білгі, програми яких передбачають прискорену програму бакалаврату (1-2 роки), в залежності від раніше закінченої навчальної програми. В цих університетах навчання студентів націлене на одночасне проходження практики на своїх робочих місцях. Ця обставина дозволяє студентам почувати себе на крок попереду однолітків, миттєво застосовуючи на практиці у своїй галузі університетські теоретичні знання.
Conclusion
Отже, навчання у європейських університетах коротше за аналогічне вітчизняне та ґрунтується на тому, що всі знання, які в процесі теоретичної підготовки отримують студенти, повинні бути вдосконалені та закріплені на практиці. Дякуючи практичній діяльності, розкривається сутність професійного становлення, завдяки якій студенти приймають на себе професійну роль, розпочинають освоєння змісту професійної діяльності, вирішують професійні проблеми й опановують реальні ситуації виробничої діяльності. Практикоорієнтована підготовка майбутніх фахівців у вузі забезпечує цілеспрямовану організацію спільної діяльності освітніх установ і працедавців, при цьому не заперечуючи значущості теоретичних знань, а дозволяє майбутньому менеджеру авіаційної галузі сформувати професійну позицію, виробити професійну спрямованість, що призводить до професійного становлення майбутнього фахівця. Адже професійне становлення менеджерів авіаційної галузі неможливе без закріплення знань, умінь і навичок, які були сформовані в процесі теоретичної підготовки під час практики.
DOI and UDC
DOI: 10.26697/ijes.2018.3-4.16; УДК: 37.091.2:331.548[351.814-057.212]
Information about the authors
Саркісова Олена Миколаївна – старший викладач кафедри менеджменту, економіки, права та туризму, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна.