Substantiation of the Term “Digital Asset”: Economic and Legal Aspects (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Кудь А. А. 1, 2 ABDEFG
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • Simcord Information Services SIA, Латвія
  • Simcord LLC. Technologies, Україна
Received: 05.09.2019Accepted: 26.09.2019Published: 29.09.2019
Background and aim of study
Розвиток цифрової економіки зумовив появу нових понять. Дослідження присвячено введенню в науковий обіг поняття “цифровий актив”. Проаналізовано наукові публікації та дослідження з питання тлумачення поняття “цифровий актив”, розглянуто різні сфери його використання. Встановлено, що на сьогодні не існує чіткого визначення та розуміння поняття цифрового активу. Мета дослідження: на підставі етимологічного аналізу обґрунтувати сутність поняття “цифровий актив” в економіко-правовому аспекті.
Research methods
Для обґрунтування сутності поняття “цифровий актив” в економіко-правовому аспекті було використано комплекс теоретичних методів дослідження: дедукції та індукції, аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів.
Results
У дослідженні уточнено поняття цифрового активу в економіко-правовому аспекті. Цифровий актив – інформаційний ресурс, похідний від права на цінність і такий, що обертається у розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора. Детально розглянуто складові уточненого поняття в економіко-правовому аспекті, виявлено взаємозв’язок і взаємозалежність між ними.
Conclusion
Досліджено сутність поняття “цифровий актив” на підставі етимологічного аналізу. Використання комплексу теоретичних методів дослідження дозволило визначити сутнісно-смислові особливості досліджуваного феномена, що характеризуються чотирма складовими: економічною, правовою, інформаційною, ціннісною. Це дало можливість обґрунтувати сутність поняття “цифровий актив” в економіко-правовому аспекті, виокремити особливості використання цього поняття, а також уточнити взаємозв’язок між його складовими. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення ознак цього феномена, сфер і рівнів застосування, а також методичного інструментарію.
Keywords
цифровий актив, розподілений реєстр, унікальний ідентифікатор, економічний, правовий, ціннісний, інформаційний ресурс.
Copyright
© 2019 Кудь А. А. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 10.26697/ijes.2019.3.3; УДК 33.053.22-028.63-029.33+340.13
Information about the authors
Кудь Александр Александрович (Автор-Кореспондент) – https://orcid.org/0000- 0001-5753-7421; [email protected]; Засновник та директор Simcord Information Services SIA; Рига, Латвія; Засновник та директор General of Simcord LLC. Technologies; Харків, Україна