Determination of Antimicrobial Properties of Local Combination Drug Based on Walnut Extract (in Ukrainian)

Author`s Contribution:

Довга I. М. 1 ABCDEF
Мінухін В. В. 1 ABCDEF
Іваннік В. Ю. 1 ABCDE
Мінухін Д. В 2 CEF
Євтушенко Д. О. 2 CEF
A — Study design;
B — Data collection;
C — Statistical analysis;
D — Data interpretation;
E — Manuscript preparation;
F — Literature search;
G — Funds collection;
  • ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України” (ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМНУ”), Україна
  • Харківський національний медичний університет (ХНМУ), Україна
Received: 02.01.2020Accepted: 16.02.2020Published: 29.03.2020
Background and aim of study
Лікарські засоби протимікробної місцевої дії займають одне з важливих місць у лікуванні ран, що супроводжуються інфекцією шкіри і м’яких тканин. При виборі антисептика для лікування ран і ранових інфекцій перевага надається субстанції з універсальним, широким або помірним спектром дії, активної проти змішаної мікрофлори. Мета дослідження: дослідити протимікробні властивості комбінованої мазі з різною концентрацією екстракту горіха волоського вуглекислотного (ЕГВВ) та визначити оптимальну концентрацію дослідного екстракту в складі мазі.
Research methods
Визначення протимікробних властивостей мазі на основі ЕГВВ здійснювали за методом дифузії в агаровий гель у модифікації “колодязів”. Протимікробну активність зразків мазі вивчали відносно 8 музейних тест-штамів мікроорганізмів. Штами мікроорганізмів, які використовували у дослідах, були одержані з Музею мікроорганізмів ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМНУ”. При проведені досліджень використовували однодобові культури мікроорганізмів, які вирощували на відповідних поживних середовищах – агар Мюллера-Хінтона для бактерій і агар Сабуро для грибів Candida albicans.
Results
Аналіз результатів впливу концентрації ЕГВВ від 1% до 5% у складі мазі на протимікробну активність розроблених композицій щодо музейних штамів S. aureus ATCC 25923 і P. vulgaris АТСС 4636 показав, що концентрація 1% ЕГВВ у складі мазі є недостатньою для прояву протимікробної дії мазі. Збільшення концентрації дослідного екстракту від 1% до 3% призводить до значного збільшення антибактеріальної активності мазі, подальше підвищення концентрації ЕГВВ до 5% до збільшення рівня її активності не призводить, тому введення до складу мазі ЕГВВ більш 3% є недоцільним. Аналогічну тенденцію впливу концентрації дослідного екстракту у складі мазі на протимікробну активність композицій спостерігали й у відношенні решти тест-культур
Conclusion
На основі отриманих результатів вивчення впливу концентрації ЕГВВ у складі мазі на протимікробну активність розроблених композицій встановлено його оптимальну концентрацію 3% щодо музейних штамів.
Keywords
місцевий комбінований лікарський засіб, екстракт горіха волоського, антимікробні властивості
Copyright
© 2020 Довга I. М., Мінухін В. В., Іваннік В. Ю., Мінухін Д. В., Євтушенко Д. О. Опубліковано в архівах Міжнародного журналу освіти і науки
DOI and UDC
DOI 110.26697/ijes.2020.1.4; УДК 615.32:615.451.1:665.324
Information about the authors
Довга Iнна Миколаївна – https://orcid.org/0000-0002-1212-8082; кандидат фармацевтичних наук, провідн. н. с., ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМНУ”. Мінухін Валерій Володимирович – https://orcid.org/0000-0002-9682-9686; доктор медичних наук, професор, директор, ДУ “ІМІ ім.І.І. Мечникова НАМНУ”, Україна. Іваннік Вікторія Юріївна – https://orcid.org/0000-0002-8688-6732; кандидат медичних наук, провідн. н. с., ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМНУ”, Україна. Мінухін Дмитро Валерійович – https://orcid.org/0000-0003-3371-1178; кандидат медичних наук, доцент, ХНМУ, Україна. Євтушенко Денис Олександрович (Автор-Кореспондент) – https://orcid.org/0000- 0003-1941-7183; [email protected]; доктор медичних наук, професор, ХНМУ